Amsterdam, Muziekstudio Marcel Worms

Eerste avond in een serie van vier over de pianosonates van Beethoven

Beethoven voltooide de eerste van zijn 32 pianosonates  in 1795 en componeerde de laatste in 1822. Derhalve was hij gedurende het grootste deel van zijn creatieve bestaan bezig met de pianosonate en aan de hand  daarvan kunnen we zijn ontwikkeling als componist goed volgen. Elke van de 32 sonates toont een unieke persoonlijkheid want telkens weer wil Beethoven een stap voorwaarts in zijn componeren zetten. Daarbij bouwt hij voort op de klassieke sonatevorm van zijn beroemde voorgangers Haydn en Mozart. Tegelijkertijd ervaart hij echter deze vorm steeds meer als een keurslijf dat hem belemmert in het uitdrukken van zijn emoties en waaruit hij zich langzamerhand bevrijdt. De chronologische bespreking van de 32 sonates zal door Marcel Worms met vele live gespeelde muziekvoorbeelden worden geïllustreerd. Op de laatste avond zal hij drie sonates uitvoeren, afkomstig uit resp. de vroege, de middelste en de late periode van Beethovens oeuvre.

De andere avonden vinden plaats op 18 en 25 januari en op 1 en 8 februari 2024; aanmelding via mrworms@euronet.nl

Ga terug naar het volledige agenda overzicht