Amsterdam, Muziekstudio Marcel Worms

Eerste cursusmiddag in een serie van 5 dinsdagmiddagen in de Muziekstudio van Marcel Worms, Richard Holstraat 6 hs, 1071 SM Amsterdam

Data: 10, 17 en 24 september en 1 en 8 oktober 2024, telkens van 14:00 – 16:00

Mozart, zelf een virtuoos pianist, schreef 102 werken voor klavier waaronder 18 sonates. Voortbouwend op de muziek van Haydn heeft Mozart de klassieke pianosonate weer verder ontwikkeld. Ze waren bedoeld voor onderwijs en om zelf te schitteren voor vorsten, adellijke maecenassen en het Weense concertpubliek.

Mozarts klaviermuziek is nooit volledig abstract maar heeft altijd een affectieve en humane kant. Om die muziek werkelijk te kunnen doorvoelen moeten we dan ook proberen haar affecten te doorgronden.

Experimenteel zijn Mozarts sonates niet. Ze combineren twee voorname stromingen uit zijn tijd: de galante stijl en de Sturm und Drang. Hun structuur bezit een klassiek evenwicht waarin extreem dramatische tegenstellingen zoals bij Beethoven ontbreken. Even belangrijk is daarnaast de cantabile melodie waarin we direct de operacomponist Mozart herkennen.

Tijdens deze cursus zal Marcel eerst een algemene inleiding over de sonatevorm geven en de muzikale stijl van Mozart beschrijven. Daarna behandelt hij een aantal sonates meer in detail waarbij naast een vormanalyse ook interessante harmonische aspecten aan de orde zullen komen. Op de laatste cursusmiddag zal hij een viertal complete sonates uitvoeren: KV280, de op één na vroegste sonate, KV 310, de meest dramatische en KV 333 de meest galante sonate waarna in de virtuoze, laatste sonate KV 576 Mozarts late kennismaking met de polyfonie van Bach tot uitdrukking komt.

Aanmelden via marcelworms140@gmail.com / Prijs van de cursus: 150 € incl. koffie/thee in de pauze Vereiste voorkennis: kennis van het notenschrift. Basiskennis van de muziektheorie is nuttig: toonladders, drieklanken, mineur/majeur, tonica/dominant. Bij voldoende belangstelling geeft Marcel op een middag in twee uur een minicursus muziektheorie. Datum nader te bepalen. Het wordt aangeraden de partituur van de Mozartsonates bij de hand te hebben. Deze is eventueel gratis te downloaden via https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/6/6f/IMSLP893362-PMLP1406084-Complete_Piano_Sonatas_(Beethoven)(Von_B%C3%BClow,_Lebert)(Schirmer)(delete_preface).pdf

Ga terug naar het volledige agenda overzicht