Leiden, pianohandel Emile van Leenen

themadag over de pianosonates van Mozart,  georganiseerd door HOVO (Hoger Onderwijs voor Ouderen) Leiden

Mozart, zelf een virtuoos pianist, schreef 102 werken voor klavier waaronder 18 sonates. Voortbouwend op de muziek van Haydn heeft Mozart de klassieke pianosonate weer verder ontwikkeld. Ze waren bedoeld voor onderwijs en om zelf te schitteren voor vorsten, adellijke maecenassen en het Weense concertpubliek.

Mozarts klaviermuziek is nooit volledig abstract maar heeft altijd een affectieve en humane kant. Om die muziek werkelijk te kunnen doorvoelen moeten we dan ook proberen haar affecten te doorgronden.

Experimenteel zijn Mozarts sonates niet. Ze combineren twee voorname stromingen uit zijn tijd: de galante stijl en de Sturm und Drang. Hun structuur bezit een klassiek evenwicht waarin extreem dramatische tegenstellingen zoals bij Beethoven ontbreken. Even belangrijk is daarnaast de cantabile melodie waarin we direct de operacomponist Mozart herkennen.

Tijdens deze eendaagse cursus zal Marcel Worms eerst een algemene inleiding over de sonatevorm geven en de muzikale stijl van Mozart beschrijven. Daarna behandelt hij een aantal sonates meer in detail waarbij naast een vormanalyse ook interessante harmonische aspecten aan de orde zullen komen. Tot besluit zal hij een drietal complete sonates uitvoeren: KV 310, de meest dramatische en KV 333 de meest galante sonate waarna in de virtuoze sonate KV 576 Mozarts late kennismaking met de polyfonie van Bach tot uitdrukking komt.

Aanmelden via  https://www.universiteitleiden.nl/hovo

Adres: Lammermarkt 59, Leiden

Ga terug naar het volledige agenda overzicht