Nieuwe dubbel-cd van Marcel : Partita’s van Christoph Graupner en J.S.Bach


Op mijn nieuwe dubbel-CD combineer ik 7 partita’s van Graupner met 2 partita’s van Bach (nr.2 en nr.6). 

Deze partita’s zijn ongeveer in hetzelfde decennium gecomponeerd, maar de verschillen in stijl komen duidelijk naar voren: waar Bach vasthoudt aan een overwegend polyfone stijl neigt Graupner al duidelijk naar de destijds moderne style galante, een lichtere en meer elegante stijl zonder complexe meerstemmigheid. Bekendheid en beroemdheid van componisten is in hoge mate tijdgebonden: neem deze twee tijdgenoten uit de Barok, Johann Sebastiaan Bach en Christoph Graupner. De eerste is de onbetwiste nummer één in de canon van de Westerse klassieke muziek maar van Graupner hebben de meeste mensen nog nooit gehoord. En toch ontliep beider bekendheid tijdens hun leven elkaar niet of nauwelijks. Hun status werd in hoge mate bepaald door hun prestigieuze functies: Bachs had zijn langste dienstverband in Leipzig als cantor aan de Thomaskirche en Graupner was ruim 50 jaar kapelmeester aan het hof van de graven van  Darmstadt. Wel beschouwden Graupners broodheren de composities van de kapelmeester als hun privébezit. Graupners werk mocht derhalve nauwelijks gepubliceerd worden en evenmin buiten de paleismuren worden uitgevoerd. Pas 50 jaar na zijn dood werd zijn muziek vrijgegeven en toen was de naam Graupner al vrijwel vergeten.Gelukkig is de belangstelling voor Graupers oeuvre aan het toenemen, met name voor zijn ruim 1400 (!) religieuze cantates maar ook voor zijn klaviermuziek. Voorzover we weten is dit de eerste opname van Graupner klavierpartita’s op piano.

U kunt de dubbel-cd bestellen door  €25 (inclusief verzendkosten) over te maken op rekening  NL10ASNB 0772941408, t.n.v. M.R.Worms. Stuur bij een bestelling graag ook een mailtje naar dit mailadres. Vergeet niet om het postadres te vermelden waar de CD’s naar toegestuurd moeten worden.